ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดนครพนม

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้านและที่ดิน สินทรัพย์รอขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดนครพนม
ขายบ้านและที่ดิน สินทรัพย์รอขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดนครพนม

ค้นพบ 32 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 79.5ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 52ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : โพนแพง ธาตุพนม นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 269ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : หนองสังข์ นาแก นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 950ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : บ้านเสียว นาหว้า นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 225ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ท่าเรือ นาหว้า นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 135ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ดอนเตย นาทม นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 79.5ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 950ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : บ้านเสียว นาหว้า นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 116ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 225ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ท่าเรือ นาหว้า นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 135ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ดอนเตย นาทม นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 420ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 743ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : เรณู เรณูนคร นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 99ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : หนองบ่อ นาแก นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 70ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 158ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ท่าเรือ นาหว้า นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 66ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : นาทม นาทม นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 116ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : นางัว นาหว้า นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 222ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : หนองบ่อ นาแก นครพนม


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 77.1ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนมอำเภอในจังหวัดนครพนม

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดนครพนม เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดนครพนม ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดนครพนม ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดนครพนม